X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوالات تستی عربی سوم راهنمایی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 9 آذر‌ماه سال 1391 در ساعت 07:20 ق.ظ

- معنی لغت( سِراج) کدام گزینه می باشد؟  5/.

الف: سفره (‌ ) ب: چراغ ( ) ج: گسترده ( ) د: خورشید ( )

۲-  (بی نیاز) معنی کدام لغت زیر می باشد؟  5/.

   الف: بَصیر ( ) ب: سَمیع ( ) ج: غَنّی    ( )    د: حَمید ( )

۳ - ترکیب های زیر را معنی کنید: 2

ذلِکُم خَیرٌ لَکُم

تَجری فِی البَحرِ

کَثیراً مِنَ اَلنّاس

جَنّات‘ النّعیم

۴ - ترجمه عبارت داده شده را کامل کنید.1

فَقُل سَلامٌ عَلَیکُم      پس …   سلام ………  

۵ - کدام گزینه هم خانواده کلمه( رحیم ) نمی باشد؟5/.

رَحمان ( ) مَرحوم ( ) حَمید ( ) رَحمَة ( )

۶ - ترجمه صحیح عبارت داده شده را علامت بزنید. 1

  خدا به آنچه عمل می کنید ، بیناست .

الف-وَللهُ بِما تَعمَلونَ خَبیرٌ ( )                    ب- وَللهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ ( )

۷ - آیات و عبارات داده شده را ترجمه کنید.2

یا ایُّها الَّذینَ ءامَنوا

قُلِ الله ُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ

لِلّه ما فی السّماواتِ وّ الاَرضِ

اِنَّ الشِّرکَ لَظُلمٌ عَظیمٌ

 8- این ترکیبها را کامل و سپس معنا کنید. 5/2

    الی +ه                                                        اموال + کم                              

   رب +نا                                                       ل+هم                   

 ف +قل                                                            شاد باشید و مهرب

-ترجمه ی فارسی عبارت " وَلَدی! الکنزُ إلی جنبکَ" کدام است؟

الف-پدرم !گنج در کنار توست        ب-پسرم !گنج دردست توست.

ج-پسرم !گنج در کنار توست.       د-پدر!گنج در دست توست.  

 

2-سؤال مناسب برای پاسخ(هیَ طالبَةٌ) کدام است؟

الف-هل هی طالبَةٌ؟               ب-ما هی؟

ج-مَن هوَ؟                    د-مَن هیَ؟

 

3-کلمه ی هم خانواده ی"عِنَب" در کدام آیه به کاررفته است؟

الف-" فیها مِن کلِّ الثَّمرات"           ب-"فیها أنهارٌ"

ج-"حَدائقَ وَأعْناباً"                    د-"عَسلٍ مُصفّی"

4-املای کدام کلمه با توجه به شمسی یا قمری بودن حرف پس از"ا ل"درست است؟

الف-أللُّؤلُؤ          ب-ألْصالح

ج-أ لْاُم                د-الف وج

 

5-با توجه به پاسخ کدام عبارت پرسشی درست نیست؟

الف-مَن عِنْدَالْوالِدُ؟   ألْوالدُ فی الْحدیقَة.

ب-أینَ السّحابة؟ السّحابة فوقَ الْجِبال.

ج-هل تلکَ نجمَة؟    لا،ذلک قمرٌ.

د-ما هذا ؟ هذا جدارٌ.

 

6-برگردان عبارت فارسی(من بزرگم وشکی نیست .)به عربی کدام است؟

الف-أنا قویٌّ ولا شکّ.        ب-أنا عظیم ٌولا شکّ.

ج-لا شکّ،هو عظیمٌ.        د-أنا أفضل ُولیسَ شکّا .

 

7-در کدام گزینه دو کلمه باهم تناسبی ندارد؟

الف-تفّاح/فاکِهَة             ب-أسَد/غابَة

ج-شارع/سَیّارة              د-نَهر/ثَوب

 

8-ما مَعْنی کَلمة"الطّائرة

الف-هواپیما            ب-پرنده

ج-ماشین                    د-کشتی

 

9-لَیسَ حَیَواناً؟

الف-اللحم             ب-ألْبقرة

ج-ألْفیل                   د-ألْغزالة

 

10-ما مَعنی کَلمةُ "إذَن"؟

الف-کار               ب-بنابراین

ج-اجازه                 د-جلو درباره : قرآن و عربی ,

پایه ی سوم

1-  فعل جمله « ذهَبَتِ الطالبات ُ الی المدرسةِ » کدام صیغه است ؟

الف ) مفرد مؤنث مخاطب            ب ) مفرد مذکر مخاطب

ج ) مفرد مؤنث غایب                 د ) مفرد مذکر غایب

2-  صحیح غلطِ مشخص شده در جمله « هل هو طالبة یا مریم؟ » کدام گزینه می باشد؟

الف ) انتَ              ب) هی            ج) نحن            د) انتِ

3- کدام گزینه هم خانواده هستند ؟

الف ) محسن . احسان . نحس            ب ) استعمال . عمّال . معمول

ج) مواضع . واضع . تعویض            د) رازق . مرزوق . زورق

4- ماجاء مجیدٌ الی المدرسة مُنذمدةٍ ،‌............... صحیح ترین گزینه درادامه جمله کدام است؟

الف) کأنّهُ مریضٌ         ب) لأنّهُ مریضٌ          ج) أنّهُ مریضٌ          د) لابأس مریضٌ

5-  .......... باب البیت یا اخی الصّغیر

الف) اِفتحْ          ب) اِفتحی          ج) اِفتحا         د) اِفتحنَ

6-  مضارع منفی «شربتِ » کدام گزینه است ؟

الف) ماشربتِ           ب) لاشربتِ          ج) لا تشربینَ        د) ما تشربُ

7- ترجمه جمله « جاءتْ الطفلة ُ و آثار الدّموع علی عینها » کدام گزینه است ؟

الف) کودک آمد و اشک می ریخت .             

 ب ) کودک آمد و نشانه اشکها بر چشمانش است(بود)

ج) کودک آمد درحالیکه نشانه های اشک در چشمش است(بود)

د) کودک آمددرحالیکه نشانه های اشک هابرچشمش است(بود)

8- هل هما ذهبتا الی المدرسة ؟ لا، .......... ذهبتا الی المدرسة .

الف ) هما        ب) ما          ج) لا            د) انتما

9- الاطفال ............ الی البیت غداً .

الف) رجعوا         ب) ترجعونَ          ج) یرجعونَ          د) رجعتم

10-  کدام گزینه از نظر معنی با بقیه ناهماهنگ است؟

الف ) عملیات      ب ) جنود          ج) جیش             د) مقاتلینَ

                             پاسخنامه آزمون

1-ج              2-د            3- ب          4- ب               5- الف

 -6 ج             7- د           8- ب          9- ج                10- ج                    

مناسب ترین گزینه را انتحاب کنید.

1-نوع فعل ما ذهبوا   چیست؟

ماضی منفی مضارع منفی                          آینده                نهی

2-صیغه ی فعل    یذهبون  در کدام گزینه آمده است؟

مفرد مذکر غایب           جمع مذکر غایب           مفرد مذکر مخاطب        جمع مذکر مخاطب

3-کدام گزینه ترجمه ی جمله ی     نامه ای نوشتم       می باشد؟

کتبت الرسالة                کتبت الرسالة                اکتب الرسالة                کتبت رسالة

4-نوع فعل لا تعملین چیست؟

مضارع              مستقبل               ماضی منفی         مضارع منفی

5-ماضی فعل     سوف یرجع    در کدام گزینه ی باشد؟

رجعت                رجع          رجعوا                رجعت

در برابر جمله ی درست (√) و در برابر جمله ی نادرست (×) بگذاری:

6-کلمه ی پرسشی   من    در مورد اشخاص بکار می رود

7-ترجمه ی فارسی کلمه ی   این     چیست ، می باشد.

9-هم خانواده ی کلمه ی    جوع    تجعو ، می باشد.

10-با هر یک از کلمات استفهامی زیر یک جمله بسازید:

من..................................................................................................؟

ما..................... ..........................................................................؟

این.............................. ..........................................................؟

متی............................. ...................................................... ..؟

 پس ازخواندن متن زیر ، به سوالات آن پاسخ دهید:

11-هذه طفلة صغیرة. هی من اسرة فقیرة  فی یوم من الایام . کانت  الطفلة الی الصحراء و فقدت نعجة . بعد لحاظات وجدتها بین الاعشاب و ولکن فی غیاب ها ، جاء ذئب و سرق النعجة . رجعت الطفلة الی القریة باکیة . قالت لصحاب الاغنام : عفوا سیدی : انا کا کسلت انا...)) غضب الرجل  و ضرب الطفلة . وصل الخبر الی النبی (ص) فحزن شدیدا و قال الرجل ((هل تقدر الطفلة علس مواجهة حیوان وحشی ؟

خجل الرجل  و ندم کثیرا  علی عمله.

1)این کانت الطفلة جالسا؟          علی طریق الناس                       فی البیت

2)متی سرق الذئب النعجة ؟                   فی حضور الطفلة          فی غیاب الطفلة

3)من خجل و ندم علی عمله؟                 الطفلة                            الرجل

4)هل حزن النبی ؟                               نعم                                 لا

درس سوم و درس چهارم:

1-ما معنی   اسجن ؟

زندانی                زندانی کردن                زندانی کن           زندانی شد

2-ترجمه ی جمله ی    به کتاب خانه برو    (مونث) کدام است ؟

ادخل الی المکتبة           اذهبی الی المکتب          اذهبی المکتبة               اذخل الی المکتب

3-فعل امر تنصرین کدام می باشد ؟

انصرین              انصری              انصر         انصر

4-مضارع فعل اجعل کدام گزینه است؟

تجعل         یجعل         تجعلین               تجعلان

5-ترجمه ی عربی کلمه ی کلید کدام است؟

مفاتیح        مفتاح         مفاتح         فتاح

6-کدام گزینه معنای متضاد ندارد ؟

اخ = اخت           قاهر=غالب         غدا=الیوم            امراة=رجل

7-فعل امر   تسجد    کدام گزینه می باشد ؟

اسجدان               تسجدا         اسجد          لتسجد

8-کدام گزینه با دیگر گزینه ها  نا هماهنگ  است؟

اکتب          اسجدی               اجعلا         تمنع

9-ما معنی    ابحث  ؟

جست و جو کن             نگردید               جست و جو کرد            می گردد

10-ترجمه ی عربی    تنه ی درخت کدام است؟

جذوع         جذع          نخل           عشب

11-مضارع منفی    سمعتن    در کدام گزینه آمده است؟

ما سمعن             لا یسمعن             ما سمعتن            لا تسمعن

12-کلمه ی پرسشی مناسب جمله ی (...............تذهبین ؟ ) کدام است ؟

ما              متی           من            ماذا

13-فعل امر تجلسین   در کدام گزینه آمده است؟

اجلس         اجلس         اجلسی                اجلسن

14-مضارع فعل   اجعلو   در کدام گزینه آمده است؟

جعلتم         تجعلون               جعلتما                تجعلان

15-ماضی منفی از    یخرجون   کدام است؟

ما خرجتم            لا یخرجون          ما خرجوا            لا یخرجوا

16-نوع فعل کدام گزینه درست می باشد ؟

اسجن=فعل امر                                کتبوا=فعل مضارع

                          یضربن=فعل ماضی                      ما ذهبت=مضارع منفی

                                                                       -کلمه های کدام گزینه ، مترادف نیستند؟

    1) نَحوَ ، إلی                      2) مُنذُ ، مِن                     3) آخَر ، اَخیر                      4) رِحلَۀ ، سَفرَۀ

2- کلمه های کدام گزینه ،  متّضاد هستند؟

    1) محزون ـ فَرِح                 2) بائس ـ سائل                3) اُمّ ـ والِدَۀ                       4) بُستان ـ حَدیقَۀ

3- معنای فعل های مقابل به ترتیب کدام است؟ ( لَبِسَ ، لَبَسَ)

    1) آمیخت ، پوشید              2) پوشید ، پوشید             3) آمیخت ، مخلوط کرد        4) پوشید ، مخلوط کرد

4- کدام گزینه اسم مفعول جمع مؤنّث از(ط بـ ع) است؟

    1) مطبوع                          2) مطبوعات                     3) مطبوعۀ                         4) مطبع

5- اِعراب کدام گزینه صحیح گذارده شده است؟

    1) اَلأمانَۀُُ تَجلِبُ الرِّزقَ.          2) محمدً ذَهَبَ إلی المَکتَبَۀِ     3) زِینَبٌ مشغولۀٌ بالعَمَلِ.        4) هُوَ یَعمَلَ کثیراً.

6- جای خالی را با فعل مناسب کامل کنید. (............... اَلتَّلامیذُ رِسالَۀً بِالقَلَمِ.)

    1) کَتَبنَ                            2) کَتَبا                              3) کَتَبَ                           4) کَتَبُوا

7- « الیوم التّالی» معادل کدام گزینه است؟

    1) غَداً                             2) هَذا الیوم                        3) اَلأمس                        4) بَعدَ ایّامٍ

8- جای خالی با کدام گزینه تکمیل می شود؟  (............... کَلامَ المُعَلِّم یا بُنَیَّ)

     1) اِسمَعنَ                        2) اِسمَعوا                            3) اِسمَع                         4) اِسمَعی

9- درکدام گزینه همه ی افعال مربوط به یک صیغه هستند؟

    1) ذَهَبتَ ـ تَذهَبُ ـ اِذهَبیَ   2) ذَهَبنَ ـ یَذهَبنَ ـ اِذهَبنَ       3) ذَهَبَتا ـ تَذهَبانِ ـ اِذهَبا     4) ذَهَبتُم ـ تَذهَبونَ ـ اِذهَبوا

10- همزه ی فعل امر درکدام یک ازحالات زیر ضمّه می گیرد؟

    1) اگر عین الفعل مضارع مضموم باشد.                             2) اگر عین الفعل مضارع مفتوح باشد.

    3) اگر عین الفعل مضارع مکسور باشد.                              4) اگرلام الفعل مضارع مضموم باشد.

11- جای خالی را پرکنید. (............... ذَهَبتَ؟ لِاَنّی تَعِبتُ)

    1) هَل                            2) ماذا                                  3) لِماذا                         4) مَتی

12- کدام گزینه کلمه ی استفهامی مناسب برای عبارت مقابل نمی باشد؟ ( جاءَ اَهلُ القَرَیۀِ لِزِیارَۀِ الصَّیادِ)

    1) کَیفَ                          2) لِماذا                                 3) مَن                           4) هَل

13- کدام یک از فعل های زیر مضارع نیست؟

    1) نخافُ                        2) اَحسَنَ                               3) تَطلُبُ                       4) یَنظُرونَ

14- ترجمه ی فعل (نمی نویسند)کدام گزینه است؟

   1) لا یَکتبُوا                      2) لا کَتَبنَ                                3) لایَکتُبُونَ                   4) مایَکتُبُونَ

15- اَلنّعجۀُ تَأکُلُ ............... .

1) الاعشاب                        2) الثّوب                                   3) الرّیاح                        4) الذِّئبُ

16- جمع کدام یک ازکلمات درست است؟

    1) حِذاء : حَذَّاء              2) فاطِمه : فَواطِم                      3) عَزیز : عَزیزات           4) اَخ : اَخَوان

17- نوع خبر درجمله ی ( تَنزیلُ الکِتابِ مِن الله) کدام است؟

    1) فعل                        2) اسم                                  3) حرف و اسم             4) حرف

18- (صِغار) جمع چیست؟

    1) صَغُرَ                        2) صَغیر                                 3) اَصغر                      4) مُصَغَّر

19- کدام یک ازکلمات اسم نیست؟

    1) نَعَم                         2) کَیفَ                                  3) هُوَ                        4) هَذا

20- نهی فعل مقابل درکدام گزینه می باشد؟ (کَتَبا)

    1) لاتَکتُب                   2) لاتَکتُبا                                3) لایَکتُبا                  4) لایَکتُبانِ

21- ترجمه ی ( عَلَینا الرُّجوعُ هذِهِ اللَّیلَۀ) کدام مورد است؟

    1) دراین شب ما برمی گردیم.                                      2) به ما گفت امشب برگردید.

    3) این یک شب برما رفتن لازم است.                             4) امشب برگشتن برما لازم است.

22- نوع خبر دراین جمله ی اسمیّه چیست؟  (صاحِبُ البَیتِ یَطلُبُ اجارَتَه غَداً)

    1) خبرجمله ی اسمیّه است.                                        2) خبرجمله ی فعلیّه است.

    3) خبر حرف و اسم است.                                           4) دراین جمله خبروجود ندارد.

23- امرِجمعِ مذکّرِ فعلِ (قالَ) کدام گزینه می باشد؟

    1) قُل                       2) قُولوا                                   3) قُلنَ                        4) قُلُوا

24- حرکت کلمه ی ربیع درعبارت ( القُرآن ربیع القُلوب) کدام است؟

    1) ــٌـ                      2) ــَـ                                     3) ـْــ                        4) ــُـ

25- کدام جواب را درپاسخ این سؤال می توان آورد؟ ( هَل طَلَبتُم کِتابکُم؟)

    1) نَعَم، طَلَبنا کِتابنا        2) نَعَم، طَلَبتُم کِتابکُم                    3) نَعَم، طَلَبتُ کِتابِی        4) نَعَم، نَطلُبُ کِتابکُم

26- فعل (تنبلی نکردند، دو زن) درکدام گزینه، درست معنی شده است؟

    1) ماکَسِلا                 2) لاتَکسِلانِ                              3) ماکَسِلَتا                    4) لاتَکسِلا

27- کدام یک از اسم های زیر، تنوین می گیرد؟

   1) فاطمه                    2) الکُتُب                                  3) غرفۀ العمل               4) وحید

28- متضادّ کلمه ی (غداً) کدام گزینه است؟

    1) اَمسِ                     2) واشی                                  3) الیوم                   4) باکِر

29- با توجّه به جمله ی پرسشی ( لِماذا تَرجعُ اِلی بَیتک) کدام جواب درست است؟

    1) لِاَنّی تَعِبٌ                 2) لِاَنّک تَعبٌ                           3) لِاَنَّها تعبه                   4) لِاَنَّه تعبٌ

 

30- درمیان کلمات زیرکدام گزینه از نظر نوع و معنا کاملاً متفاوت می باشد؟

    1) سادۀ                     2) اِبنة                           3) اُخت                          4) بنت

 31- درعبارت ( یا اِخوتی اِقنَطنَ فِی الامتحان) فعل به کار رفته نادرست است، اصلاح شده ی آن درکدام گزینه است؟

    1) اِقنَطُوا                     2) لاتَقنَطُوا                     3) لاتَقنَطنَ                       4) اِقنِط

32- درجمله ی ( الله بَصیرٌ بِالعبادِ) خبرازکدام نوع می باشد؟

    1) فعل                       2) حرف و اسم               3) شبه جمله                    4) اسم

33- درعبارت ( اَلنّاسُ مشغولونَ بشراءِ